Cene so brez DDV!

Z uporabo storitev se uporabnik strinja, da:

  • posreduje resnične, točne, trenutne in popolne podatke o svoji identiteti, ki jih zahteva registracijski obrazec Storitve [takšni podatki bodo v nadaljevanju omenjani kot "Registracijski podatki"] in

  • vzdržuje in po potrebi takoj spremeni Registracijske podatke, da bi ti ostali resnični, točni, trenutni in popolni. Če Uporabnik posreduje kakršnekoli podatke, ki so neresnični, netočni, zastareli ali nepopolni, ali pa sumimo, da so neresnični, netočni, zastareli ali nepopolni, si pridržujemo pravico do ukinitve Uporabnikovega računa in zavrnitve vse trenutne ali bodoče uporabe Storitev [ali kateregakoli dela Storitev].

  • je izključno odgovoren za varovanje zaupnosti gesla, zato odgovaja za kakršno koli in vso uporabo njegovegih gesl.

  • v primeru suma kršitve ali dejanske kršitve v smislu nepooblaščene uporabe uporabniških imen in gesl o tem nemudoma obvestiti pnews-center.si.